Policajný preventista medzi deťmi v materskej škole