Krátke správy: Š. Svitko, futbalový turnaj, akcie v MŠ Obrancov mieru