Krátke správy: Via Magna, vyradenie žiakov a nové hud. nástroje v ZUŠ