Krátke správy: prenájom stánkov na Kol. moste, leto v parku M. Kukučína, Cyrilo – Metodský deň