A národ oboril sa na národ – výstava vo Florinovom dome