Krátke správy: MŠ Na Sihoti, nové posily na Mestskej polícií, klub dôchodcov