Nezamestnanosť v našom okrese je 11,41%

  • Spravodajstvo č. 40/2015

Logo