Skúška sirén už prebieha tichým chodom

  • Spravodajstvo č. 43/2015

Logo