Spomienková slávnosť - odhalenie Mojžišových tabúľ

  • Spravodajstvo č. 45/2015

Logo