Krátke správy: násilie na ženách, volejbalový krúžok, súťaž o album a kalendár