Krátke správy: nové osvetlenie, oprava cesty na Banisku, žiaci v ZOS