Cenník reklamy

Ceny audiovizuálnych diel sú kalkulované pre vysielanie v Televízii mesta Dolný Kubín.
Všetky vytvorené diela sú chránené autorským zákonom. 
Reklamy a inzeráty budú odvysielané až po úhrade na náš bankový účet. 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. je platcom DPH. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

A. VIDEOTEXT 

1.) Riadková inzercia - cca 60x denne  
     a) Občianska riadková inzercia  € 5,00 / 1 týždeň do 12 slov
     b) Obchodná riadková inzercia   € 5,00 / 1 týždeň do 12 slov  
                
2.) Fotky a obrázky v riadkovej inzercii:    € 2,00 / 1 ks
                
3.) Obrazová videotextová reklama - cca 60x denne
     a) vysielanie 20,00 eur / 1 týždeň
     b) výroba jednej reklamy alebo väčšie úpravy (pri dodaní podkladov, fotiek)   € 20,00     
     c) výjazd technika z dôvodu fotenia: € 20,00

4.) Inzercia pre školy                     € 12.00 / 1 týždeň   

 

B. TELEVÍZNE VYSIELANIE

 

1.) Obrazová televízna reklama - 12x denne, dĺžka 30 sekúnd, pred obrazovou reláciou
     a) vysielanie € 50.00  / 1 týždeň 
     b) výroba     € 60,00     

2.) Komerčná televízna správa (do 2 min.)  € 160,00

3.) Komerčný flash (do 30 sek.) € 50,00

 

C. REKLAMA V NOVINÁCH KUBÍN 

1.) Čiernobiela reklama vo veľkosti A4 za cenu 200 eur

2.) Čiernobiela reklama vo veľkosti A5 za cenu 100 eur

3.) Čiernobiela reklama v špecifickej veľkosti -  individuálna cena

Bezplatný mesačník Kubín je distribuovaný do 7 700 domácností v meste Dolný Kubín vrátane mestských častí.

Pri dlhodobej alebo viacnásobnej reklame je možné dohodnúť si ceny reklamy individuálne.

V prípade nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať.     

Logo