Relácie

Televízia mesta Dolný Kubín vysiela dve obrazové relácie za týždeň - SPRÁVY a TÝŽDENNÍK.
Obe relácie majú dĺžku cca 25 – 30 minút.
Zvyšok vysielacieho času vypĺňa VIDEOTEXT s dennou aktualizáciou. Súčasťou televíznej ponuky TV DK je aj PRIAMY PRENOS z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.  

Vysielacia štruktúra

SPRÁVY - každú párnu hodinu (cca 30 min)
TÝŽDENNÍK - vždy po Správach (cca 30 min)
VIDEOTEXT - každú nepárnu hodinu (cca 60 min)

Logo