Rokovanie komisie výstavby, dopravy a životného prostredia 14.11.2017