Krátke správy: bezp. opatrenia na moste, spomienková akcia, Žihadielko