Krátke správy: hokejisti proti Bratislave, MBK DK, futbalový turnaj