Športová akadémia Mareka Hajasa pozýva nových členov