Solárna chladnička a pec v podaní žiakov ZŠ P. Škrabáka

Logo