Krátke správy: zachovanie vitráže, Kubín na ITF Slovakiatour, Klub tvorivej mysle