Interaktívny Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole