Krátke správy: vysoký záujem o voľbu poštou, požiadajte o hlasovací preukaz, pomôžme seniorom v DSS