Krátke správy: prázdninové kino, medzinárodný festival klobás, Kniha Oravy