Krátke správy: knižnica akceptuje čipové karty, ponuka stredných škôl, jazykové konzultácie aj rusky