Opatrujte svetlo, oheň... - výstava u Florina

Logo