Krátke správy: hokejový a bedmintonový turnaj, plavecké preteky