Krátke správy: vzdelávacie publikácie OKS, Cena fair play pre F. Okoličániho, úspech MPK