CELOU VETOU 024 - Činnosť hlavného kontrolóra mesta Dolný Kubín