Mesto podniklo ďalšie opatrenia proti šíreniu vírusu