Flash: Kubínsky krčiažok, sférické kino, zápis na ZŠ