Mestská polícia kontrolovala dodržiavanie opatrení