Pomoc seniorom a obyvateľom v núdzi v čase pandémie