CELOU VETOU 029 - Význam, funkcia a ochrana drevín v meste aj mimo neho