Prihláste sa do súťaže na rekonštrukciu zimného štadióna