Krátke správy: rekonštrukcia MsÚ, zápisy do ZŠ, Alino v ZŠ M. Kukučína