Krátke správy: tanečný dom, vesmír očami detí, súťaž o hviezdach