Napriek chladnému počasiu zakvitla kvetinová výsadba