Krátke správy: 1. máj, miestne dane a poplatky, poslanecké stretnutie