Krátke správy: 1. máj v meste, Talenty pre Európu, Florinova jar