Požiarna zbrojnica sa dočká rekonštrukcie a dostavby