Krátke správy: oslavy v Limanowej, o živote Štefánika, výstava Môj svet