Evanjelická cirkev bola online, dnes je opäť v chrámoch