Krátke správy: lipa sútokov sveta, športové podujatie medzi generáciami, Florinova jar