Krátke správy: Beh za Európu a simulované voľby na OA, fiktívne pohovory SOŠ, Deň kladiva