Krátke správy: rekonštrukcie v meste, Od Tatier k Dunaju, noc múzeí a galérií