Mestská polícia má v monitorovacom systéme nové kamery