Medzi ul. Odbojárov a Mierovou zrevitalizujú vnútroblok