Krátke správy: maturitné vysvedčenia, SOŠ polytechnická, Pelhřimov