Krátke správy: cyklobusy, letné poukážky pre dobrovoľníkov, výstava ku Dňu krivých zrkadiel