Novému odbočovaciemu pruhu bráni stĺp, preložia ho