Krátke správy: Deň bez bariér, futbalisti v II. lige, florbalový turnaj